Installationsanvisningar

Diabas kan endast köras under WindowsXP, Windows Vista och Windows 7.

Rapporterade problem:

& När du startar Diabas kan du får en varning att detta program inte är certifierat och du uppmanas att själv avgöra om programmet ska tillåtas eller ej.

& Om du använder Windows 7 kan det ibland uppstå problem med decimaltecknet. Diabas använder svensk praxis där , (komma) används som decimaltecken. På grund av en brist hos Windows kan du möta följande felmeddelande: (med ett komma istället för punkt)

Gör så här för att lösa problemet: