Diabas - ett redovisningsprogram för utbildning och mindre företag och föreningar.

Nedladdning av program, manualer och demo-filer
(Sid 1 av 2)

Anvisningar:

Den fil som skickas i nästa bild är Diabas.zip och innehåller:

Välj Spara Som när du klickat för nedladdning och placera Diabas.zip i en egen mapp. Packa upp zip-filen
i samma mapp och starta programmet genom att klicka på filen Diabas.exe. Högerklicka på Diabas.exe och välj
Skapa genväg i den meny som visas. Dra sedan genvägsfilen till skrivbordet om du vill att snabb åtkomst till programmet.

Programmet är nyutvecklat under sommaren 2011. Om du vill få ett E-brev med besked om att en ny version
finns tillgänglig för nedladdning kan du ange din E-post adress här nedan. Adressen kommer enbart att användas
för besked om tillgängliga uppdateringar. Lämna textrutan tom om du inte vill lämna ut din E-post adress.

Ange din E-post adress här: 

 

Frågor och synpunkter kan skickas till rune.lonnqvist@ekonomikurer.se