Ekonomikurser.se - övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om kalkylering och investering, inga lösningar

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant
Nr 312, Självkostnadskalkylering A B C
Nr 313, Serviceavdelningar A B C
Nr 332, Bidragsskalkylering A B C
Nr 341, Resultatanalys A B C
Nr 351, Diskontering A B C
Nr 354, Internränta och nuvärde A B C
Nr 355, Internränta, nuvärde och payoff A B C
Nr 357, Inflation A B C
Nr 358, Projektkalkylering A B C
Nr 361, Nyckeltalsanalys A B C
Nr 362, Nyckeltalsanalys A B C
Nr 364, Leverage A B C
Nr 371, Företagsvärdering - utdelningar A B C
Nr 372, Företagsvärdering - P/E-tal A B C
Nr 373, Företagsvärdering - Över/undervinster A B C
Nr 374, Obligationer och konvertibler A B C