Webbföreläsningar - Koncernredovisning

En ny teknisk plattform installerades sommaren 2014. Jag är tacksam om du rapporterar eventuella problem till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se. Uppge gärna operativsystem och webbläsare.

Över- och undervärden Interna transaktioner Kapitalandel
Ändrad ägarandel
Utländska dotterbolag